TOP

Ăng-ten Sừng Phân Cực Kép Dạng Mở

Ăng-ten Sừng Phân Cực Kép Dạng Mở Dải tần 700MHz to 12GHz

Frequency: 700MHz to 12GHz
Gain: 3dbi to 14 dBi
LxWxH: 405x405X375mm
N.W.: 4.95 KG

Ăng-ten Sừng Phân Cực Kép Dạng Mở Dải tần 700MHz to 12GHz New

Ăng-ten Sừng Phân Cực Kép Dạng Mở Dải tần 700MHz to 10 GHz

Frequency: 700MHz to 10 GHz
Gain: 0 dBi to 12 dBi
LxWxH: 226x241x140mm
N.W.: 1368 g
-3dB Beam-width: Horz.56 Deg Vert.48 Deg

Ăng-ten Sừng Phân Cực Kép Dạng Mở Dải tần 700MHz to 10GHz

Frequency: 700MHz to 10 GHz
Gain: -8 dbi to 14 dBi
LxWxH: 241x241x281mm
N.W.: 1.36 KG
-3dB Beam-width: Horz.52 Deg Vert.45 Deg

Ăng-ten Sừng Phân Cực Kép Dạng Mở Dải tần 700MHz to 10GHz New

Ăng-ten Sừng Phân Cực Kép Dạng Mở Dải tần 700MHz to 18GHz

Frequency: 700MHz to 18 GHz
Gain: 1 dbi to 14 dBi
LxWxH: 242x242x233mm
N.W.: 1.42 KG
-3dB Beam-width: Horz.45 Deg Vert.46 Deg

Ăng-ten Sừng Phân Cực Kép Dạng Mở Dải tần 700MHz to 18GHz New

Ăng-ten Sừng Phân Cực Kép Dạng Mở Dải tần 700MHz to 8GHz

Frequency: 700MHz to 8GHz
Gain: 3dbi to 15 dBi
LxWxH: 405x405X375mm
N.W.: 4.95 KG

Ăng-ten Sừng Phân Cực Kép Dạng Mở Dải tần 700MHz to 8GHz New

Ăng-ten Sừng Phân Cực Kép Dạng Mở Dải tần 300MHz to 6.5GHz

Frequency: 300MHz to 6.5GHz
Gain: 1dbi to 14 dBi
LxWxH: 540x513x513mm
N.W.: 8.6 KG
-3dB Beam-width: Horz.47 Deg Vert.46 Deg

Ăng-ten Sừng Phân Cực Kép Dạng Mở Dải tần 300MHz to 6GHz Type:08

Frequency: 300MHz to 6GHz
Gain: 3dbi to 14 dBi
LxWxH: 510x507x507mm
N.W.: 4.2 KG

Ăng-ten Sừng Phân Cực Kép Dạng Mở Dải tần 700MHz to 6.5GHz Type:06

Frequency: 700MHz to 6.5GHz
Gain: 4dbi to 14 dBi
LxWxH: 346x346x346mm
N.W.: 3.85 KG
-3dB Beam-width: Horz.64 Deg Vert.63 Deg

12

Fei Teng Wireless Technology Co., LTD

No.369, Sec. Litoushan, Wenshan Rd., Xinpu Township, Hsinchu County 305, Taiwan (R.O.C.)
Tel: 886-3-5882899
Fax: 886-3-5882879
Email: info-tw@ft168.com.tw

Khách truy cập trực tuyến: 8

Thành viên trực tuyến: 3