TOP

Ăng-ten Log Băng Thông Rộng

Ăng-ten Log Băng Thông Rộng 30MHz- 3GHz

Frequency: 30MHz to 3GHz

LxWxH:1548x975x438mm

N.W.:5.2 KG

Ăng-ten Log Băng Thông Rộng 30MHz- 7GHz

Frequency: 30MHz to 7GHz

LxWxH: 1260x1160x590mm

N.W.: 7 KG

Ăng-ten Log Băng Thông Rộng 2300MHz to 6200MHz

Frequency: 2300MHz to 6200GHz

Model:LP-2362G09-PCB

Frequency: 2300MHz to 6200GHz

LxWxH: 1548x975x438mm 

N.W.: 5.2 KG

Fei Teng Wireless Technology Co., LTD

No.369, Sec. Litoushan, Wenshan Rd., Xinpu Township, Hsinchu County 305, Taiwan (R.O.C.)
Tel: 886-3-5882899
Fax: 886-3-5882879
Email: info-tw@ft168.com.tw

Khách truy cập trực tuyến: 9

Thành viên trực tuyến: 3