TOP

Ăng-ten Sừng Phân Cực Kép

Ăng-ten Sừng Phân Cực Kép Dải tần 300MHz to 6GHz

Frequency: 300MHz-6GHz
Gain: 3dbi to 14 dBi
LxWxH: 475x440x440mm
N.W.: 7.5 KG

Ăng-ten Sừng Phân Cực Kép Dải tần 300MHz to 8GHz

Frequency: 300MHz-6GHz
Gain: 3dbi to 14 dBi
LxWxH:
N.W.:

Ăng-ten Sừng Phân Cực Kép Dải tần 300MHz to 10GHz

Frequency: 300MHz-6GHz
Gain: 2dbi to 16 dBi
LxWxH: 576x367x367mm
N.W.: 8 KG

Ăng-ten Sừng Phân Cực Kép Dải tần 400 MHz to 8 GHz

Frequency: 400MHz-8GHz
Gain: 3dbi to 18 dBi
LxWxH: 588x368x368mm
N.W.: 5.5 KG

Ăng-ten Sừng Phân Cực Kép Dải tần 700MHz to 10GHz

Frequency: 700MHz-10GHz
Gain: 3dbi to 18 dBi
LxWxH: 402x268x268mm
N.W.: 4.2 KG

Ăng-ten Sừng Phân Cực Kép Dải tần 1GHz to 8GHz

Frequency: 1GHz-8GHz
Gain: 3dbi to 18 dBi
LxWxH: 300x250x250mm
N.W.: 3.1 KG

Ăng-ten Sừng Phân Cực Kép Dải tần 2GHz to 18GHz

Frequency: 2GHz-18GHz
Gain: 3dbi to 18 dBi
LxWxH: 173x143x143mm
N.W.: 1.2 KG

Fei Teng Wireless Technology Co., LTD

No.369, Sec. Litoushan, Wenshan Rd., Xinpu Township, Hsinchu County 305, Taiwan (R.O.C.)
Tel: 886-3-5882899
Fax: 886-3-5882879
Email: info-tw@ft168.com.tw

Khách truy cập trực tuyến: 14

Thành viên trực tuyến: 3