TOP

Đầu Vào Ống Dẫn Sóng

Đầu Vào Ống Dẫn Sóng WR650 1140MHz to 1730MHz 10dbi Flange Type01

Frequency: 1.14GHz to 1.73GHz
Gain: 10 dbi
LxWxH: 545x315x235mm
N.W.: 2.9 KG
Flange: Type01
Waveguide Type: WR650
Beamwith: Horz.42 deg Vert.40 deg

Đầu Vào Ống Dẫn Sóng WR650 1140MHz to 1730MHz 15dbi Flange Type01

Frequency: 1.14GHz to 1.73GHz
Gain: 15 dbi
LxWxH: 545x315x235mm
N.W.: 5 KG
Flange: CPR650G / UG417A/U
Waveguide Type: WR650 / WG6 / R14

Đầu Vào Ống Dẫn Sóng WR430 1700MHz to 2600MHz 10dbi Flange Type01

Frequency: 1.7GHz to 2.6GHz
Gain: 10 dbi
LxWxH: 545x315x235mm
N.W.: 1.35 KG
Flange: Type01
Waveguide Type: WR430

Đầu Vào Ống Dẫn Sóng WR430 1700MHz to 2600MHz 15dbi Flange Type01

Frequency: 1.7GHz to 2.6GHz
Gain: 15 dbi
LxWxH: 348x320x238mm
N.W.: 2.4 KG
Flange: Type01
Waveguide Type: WR430

Đầu Vào Ống Dẫn Sóng WR284 2.6GHz to 3.95GHz 10dbi Flange Type01

Frequency: 2.6GHz to 3.95GHz
Gain: 10 dbi
LxWxH: 230x143x103mm
N.W.: 0.6 KG
Flange: Type01
Waveguide Type: WR284

Đầu Vào Ống Dẫn Sóng WR284 2.6GHz to 3.95GHz 15dbi Flange Type01

Frequency: 2.6GHz to 3.95GHz
Gain: 15 dbi
LxWxH: 420x270x200mm
N.W.: 2.2 KG
Flange: Type01
Waveguide Type: WR284

Đầu Vào Ống Dẫn Sóng WR284 2.6GHz to 3.95GHz 20dbi Flange Type01

Frequency: 2.6GHz to 3.95GHz
Gain: 20 dbi
LxWxH: 550x405x325mm
N.W.: 2.7 KG
Flange: Type01
Waveguide Type: WR284

Đầu Vào Ống Dẫn Sóng WR187 3.95GHz to 5.85GHz 10dbi Flange Type01

Frequency: 3.95GHz to 5.85GHz
Gain: 10 dbi
LxWxH: 150x99x74mm
N.W.: 0.3 KG
Flange: Type01
Waveguide Type: WR187

Fei Teng Wireless Technology Co., LTD

No.369, Sec. Litoushan, Wenshan Rd., Xinpu Township, Hsinchu County 305, Taiwan (R.O.C.)
Tel: 886-3-5882899
Fax: 886-3-5882879
Email: info-tw@ft168.com.tw

Khách truy cập trực tuyến: 8

Thành viên trực tuyến: 3